Kjøring på Nordtjønn 21.5.2020

Vi kjørte på Nordtjønn i strålende vår vær.

mange fremmøtte med båter klare til test.

Ble mye skruing i dag, men sån er det noen dager.

Men vi fikk kjørt en del for det