Steinar Klette 2016/2017

Steinar har begynt å bygge på en tysk SAR båt . EISWETTE heter den .

En stor båt på 100cm.

 

null  null

null  null

null  null

null  null

null  null