Klubbkveld 15.10.2015

I dag hadde vi en aktiv klubbkveld med bygging på båter.

Vi har også bygget nye brygger som vi bruker når vi er ute å kjører med båtene.

Tor tester strikkeluer med kmbk logo på.

Steinar studerer modellbåt blader og resten bygger brygger.

null  null

null  null

null  null

null  null