Hestmanden og skoleskipet Sørlandet bygget av Per Carl Jørgensen

Avduking av Hestmanden og skoleskipet Sørlandet  November 2014.

Per Carl Jørgensen båter ble avduket høytidelig i byhallen av selveste ordføreren med både kake og sang fra Christiansand Sjømandsforenings  Shantykor.

Per har bygget båter i en mannsalder og bygger de fleste av sine båter fra skretsj. Han har gjenskapt disse båtene til eksakte kopier.

Båtene står utstillt i byhallen i Kristiansand og eies av stifftelsen  Hestmanden og stiffelsen Sørlandet.

 

Hestmannen er bygget i 1911 og er et såkalt Lucky ship, ettersom det er det eneste bevarte

av norske skip som seilte under begge verdenskrigene. Hestmanden er i dag et oppuset krigsseiler monoment fra verdenskrigene.

 

Skoleskipet Sørlandet er en fullrigger som ble bygget ved Høivols Mek. Verksted i 1927.

Skipet omtales som verdens eldste fullrigger i operativ tjeneste.

null

null

null

null

null