Tor Andersen 2014/2015

Tor bygger nå et tysk bøyeutsetter i skala 1,32
“ RANZOW “ er et multi-purpose-skip som også frakter besetning ut til instalasjoner .Den brukes også til isbryting

  nullnull
nullnullnull

 nullnullnull

 null  null

null  null