Tafo Saliovski 2014

RS 2 «Langesund» (1893)

FØR

ETTER